Miljø

– Aqua4all tager aktivt del i miljøet

Aqua4all tage aktiv del i at beskytte vort miljø og de naturskabte
ressourcer. Derfor vil vi med en aktiv miljøledelse arbejde for at værne om miljøet, medarbejdernes, kunderne og helbred samt sikkerhed.

For at nå disse mål vil vi:

Arbejde på at produkterne er miljøvenlige.
At producenterne har en høj grad af miljøansvar.
Gennem en aktiv indsats påvirker vores samarbejdspartnere til at udvikle miljøskånsomme produkter.

Kontinuerligt revidere vores miljø- og kvalitetspolitik samt udvikle miljøvenlige arbejdsmetoder for at forbedre og reducere brugen af ressourcer og energi, herunder minimere forurening.

• Sikre, at alle medarbejdere udfører arbejdsprocesser på en miljø- og kvalitetsmæssig ansvarlig måde, som fuldt ud lever op til gældende lovgivningskrav.


Miljø – energibesparelse, stop forurening.
Genbrug og bevarelse af ressourcer

Målet er at værne om naturskabte ressourcer ved at minimere spild og tab.

Vore medarbejdere arbejder med en effektiv styring og miljøbevågenhed omkring separering af affald og maskinemballage.
Vi tager derfor emballagen med retur ved levering af maskinerne, – og dermed sikre, at det bliver bortskaffet på en miljørigtig måde.

Danmark
Aqua4all ApS
Pile alle 11
3480 Fredensborg
CVR 30713842

Norge
Aqua4all ApS
Syndinvegen 88
2975 Vang i Valdres

+45 9191 8686